La pornografia en els adolescents
Screenshot_20230206_091254-removebg-preview

Segona l’Associació Protégeles el 53,5% dels adolescents entre 14 i 17 anys consumeixen contingut pornogràfic habitualment.

El  diari EL MUNDO afirma que 1 de cada 3 adolescents entre 12 i 14 anys practica sèxting o rep contingut sexual al seu mòbil.

Emilio López Bastos, vicepresident de la Federació Espanyola de Societats de Sociologia afirma que l’ edat del primer contacte amb la pornografia ha disminuït als 8 anys.

Els joves accedeixen a la pornografia, més que pel fet morbós, per a conéixer, però aquesta és una mala font d’informació, ja que mostra un model de sexualitat molt allunyat del de la realitat i açò pot tenir consequències en el comportament en les seues relacions futures.

La solució a aquest problema es troba en l’educació, ja que en cas que els adolescents i  preadolescents tingueren coneixement sexuals no hi  haurien de recórrer a aquesta classe de pàgines per mera curiositat.